Select your language

ficalis logo

Select your language

KEA - CRO

kea logo

Godine 2003., 9. ožujka, u Bruxellesu, Belgiji, Hrvatska je odlukom generalne Skupštine AEFP / Entente Florale Europe – Europske asocijacije za cvijeće i krajobraz sa sjedištem u Bruxellesu, postala stalnom članicom ove asocijacije i time stekla pravo ravnopravnog natjecanja i kandidiranja hrvatskih gradova i sela/mjesta za „Zlatni cvijet Europe“. Odlukom Skupštine Fundacije Communities in Bloom, Kanada, u veljači 2015. godine Hrvatska KEA-CRO primljena je kao nova zemlja članica ove međunarodne asocijacije, i nastavila međunarodno natjecanje hrvatskih gradova i mjesta pod zajedničkim međunarodnim sloganom; „Ljudi, Biljke i Ponos ... Rastu zajedno” za „Međunarodni zlatni cvijet – CiB“.

S ponosom ističemo da je posredstvom hrvatske asocijacije KEA-CRO, 2003. upravo u Hrvatskoj utemeljena još jedna posebna nagrada unutar AEFP, te je nazvana po dr. Luciji Čikeš tada ravnateljici centra „MIR“ iz Kaštela, i tada zastupnici Hrvatskog Sabora. Novoutemeljena posebna nagrada „dr. Lucija Čikeš“, dodjeljuje se jednom godišnje; gradu, mjestu, centru, za najbolje rezultate i doprinos u školovanju, brizi i promociji hendikepiranih ljudi s posebnim potrebama.

Vrijedno je istaći i doprinos ove manifestacije struci i znanosti. Svake godine u kontinuitetu organiziraju se stručno-znanstveni skupovi i "okrugli stolovi" o vrlo važnim temama za daljnji razvoj i unapređenje hortikulture, autohtonih, asortimanima sadnih biljki, edukacijskim i estetskim pitanjima, zaštiti okoliša, uređenja prostora i krajobraza, autohtone i tradicijske kulture, kao i ulozi i značaju ovog projekta za razvoj turizma. Svake godine u raspravama sudjeluje preko 80 istaknutih znanstvenika, stručnjaka, predstavnici sveučilišnih studija, studenti i učenici srednjih škola, predstavnici instituta i državnih ustanova, predstavnici medija. Tržišne prilike i izbor ciljnih skupina projekta KEA-CRO ukazuju da je svakoj od usluga koje ovaj projekt nudi, potrebno na lokalnoj razini pristupiti selektivno, a na globalnoj razini zajednički sa svim relevantnim subjektima o kojima je riječ u projektu.

Hrvatsko sudjelovanje, kulturološka, ekološka, i turistička prezentacija, u ovom za zaštitu okoliša, kulturu življenja i turizam, važnom međunarodnog projekta KEA-CRO sigurno će još snažnije pridonijeti temeljnim ciljevima kandidature hrvatskih predstavnika, a time i ulasku u klub visoko rangiranih svjetskih gradova i mjesta, s kojima se računa u CiB-u. Dobri konačni rezultati, kako hrvatskih gradova i mjesta za „Međunarodni Zlatni Cvijet - CiB”, tako i za posebnu novoutemeljenu posebnu nagradu „Dr. Lucija Čikeš”, te osvajanje jedne od medalja, među preko 25.000 kandidata iz 27 zemalja svijeta, zasigurno, prvenstveno pridonosi kulturološkoj te dobroj turističkoj prezentaciji Hrvatske, što je također jedan od prioritetnih ciljeva ovog projekta.

Cilj KEA projekta je doprinositi društvenom i kulturološkom razvitku, poticati međunarodne integracijske procese, hortikulturu, ekologiju, održivi razvoj, suvremeni turizam, zadovoljiti kvalitetu i kulturu življenja, a time i unaprijediti suvremeni turizam novog vremena. Razvija i valorizaciju ambijentalnih, pejzažnih, infrastrukturnih, krajobraznih, komunikacijskih i drugih značajnih karakteristika, prezentirajući "različitosti" kulture s originalnih geolokacijskih pojedinih lokaliteta, mjesta, regija naše zemlje.

Sve u cilju promoviranja zelenijeg i što ugodnijeg okoliša gradova, mjesta, sela i centara, stoga se KEA-CRO i uključuje u ovo organizirano međunarodno natjecanje poznato kao "International Golden Flower Award – Međunarodni Zlatni Cvijet - CiB”, pod sloganom: „People, Plants and Pride...Grow together – Ljudi, Biljke, i Ponos... Rastu zajedno”. Kroz jednogodišnje natjecanje, državne, regionalne, županijske, gradske i mjesne vlasti, lokalna samouprava, privatna tijela i pojedinci se potiču na suradnju u uljepšavanju svojih gradova/mjesta/sela, te posebnih centara, i tako na poboljšavanju kvalitete života svojih stanovnika, sadnjom cvijeća i grmlja, razvojem i održavanjem zelenih površina i parkova te njegovanjem razvoja koji je ekološki i osjetljiv prema okolini.