Select your language

ficalis logo

Select your language

KEA-CRO pravilnik

 

KEA - CRO/ u projektu pod nazivom „HRVATSKA, S KRAJOBRAZOM ZA MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET – Ljudi, biljke, i ponos... rastu zajedno”, natjecanje hrvatskih gradova, mjesta/sela/centara u dvijema kategorijama za: INTERNATIONAL GOLDEN FLOWER AWARD - MEĐUNARODNI ZLTNI CVIJET I Posebnu nagradu „Dr. Lucija Čikeš” KEA-CRO / Krajobrazna Ekološka Asocijacija, Hrvatska/International Landscape Ecology Association, Croatia: od 2003. – 2015. članica AEFP/EFE./Europske asocijacije za cvijeće i krajobraz, i brojila je 12 članica: Austrija, Belgija, Češka, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Nizozemska, Slovenija, Velika Britanija. Od 2016. postaje stalnom članicom svjetske fundacije Communites in Bloom – CiB, sa sjedištem u Kanadi.

 

UTEMELJENJE, ZASTUPSTVO, SJEDIŠTE, NACIONALNA TIJELA I NAZIV HRVATSKE ASOCIJACIJE KEA-CRO. Utemeljitelj, vlasnik i nositelj organizacije je FISCALIS d.o.o. Split, sukladno Rješenjnju o registraciji Trgovačkog suda u Splitu Tt-03/2426-7, od 29.12.2003. MB 1787250. KEA-CRO, od 2003. do 2015. u Središnjem odboru i Skupštini asocijaciji AEFP/Entente Florale Europe, te od 2016. godine postaje članicom svijetske asocijacije Communities in Bloom-CiB sa sjedištem u Kirklandu, Q/Canada. Zastupana je preko utemeljitelja hrvatske asocijacije i predsjednika Uprave FISCALIS za Hrvatsku g. Vojka PLEŠTINE. Sjedište KEA-CRO je u Splitu, Vukovarska 6. te djeljuje pod hrvatskim nazivom KEA -CRO (Krajobrazna Ekološka Asocijacija, Hrvatska – International Landscape Ecology Association, Croatia). Hrvatska nacionalna asocijacija KEA-CRO djeljuje sukladno vlastitom Statutu i propozicijama, uz nadzor hrvatskog Nacionalnog Odbora KEA – CRO. Usklađujući svoje aktivnosti i međunarodno natjecanje sa asocijacijom AEFP/EFE do 2015, a od 2016. sa fundacijom Communites in Bloom-CiB. Hrvatska asocijacija KEA-CRO ima svoja odgovarajuća nacionalna tijela, koja djeluju isključivo na volonterskoj osnovi. Uz predsjednika Uprave i Izvršni Direktorij ima volonterska tijela; Nacionalni Odbor (mandat dvije godine), i Nacionalni Žiri (mandat dvije godine s mogućnošću produžetka na još dvije godine), a po potrebi i druga stručna tijela.

 

TEMELJNE ODREDBE KEA-CRO, sukladno statutu i propozicijama, glase: U cilju promoviranja zelenijeg i što ugodnijeg okoliša u gradovima/mjestima/selima/centrima, članicama asocijacije, organizira se međunarodno natjecanje poznato kao "Međunarodni Zlatni Cvijet” God. 2003. na poticaj hrvatske asocijacije, utemeljena je nova nagrada « Lucija », po prvoj dobitnici dr. Luciji Čikeš, koja se dodjeljuje Centrima za osobe sa posebnim potrebama. Kroz jednogodišnje natjecanje državne, regionalne, županijske, gradske i mjesne vlasti, lokalna samouprava, privatna tijela i pojedinci se potiču na suradnju u uljepšavanju svojih gradova/mjesta/sela/centara, te na taj način unapređuju kvalitetu života svojih stanovnika, komunalnim uređenjem, sadnjom cvijeća, i drugog bilja, razvojem, održavanjem zelenih površina, parkova, njegovanjem razvoja koji je ekološki osjetljiv prema okolini i održivom razvoju.

 

NATJECANJE HRVATSKIH KANDIDATA: Po primanju Hrvatske 2003. kao članice AEFP/EFE, hrvatski gradovi/mjesta/sela/ te Centri za osobe sa posebnim potrebama, stekli su pravo natjecanja u dvije kategorije (kategorija gradova preko 3000 stanovnika i kategorija mjesta/sela do 3000 stanovnika) za „Međunarodni Zlatni Cvijet i „dr Lucija Čikeš“. Na javni natječaj koji je svake godine otvoren od 15. veljače do 15. travnja, s rokom prijave do 15. srpnja tekuće godine, a raspisuje ga Izvršni Direktoriji KEA - CRO, mogu se izravno prijaviti hrvatski gradovi/mjesta/sela/centri za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, ili ih mogu kandidirati Županije, TZ Županija i Gradova uz suglasnost gradonačelnika/načelnika. Prijavitelji - kandidati, sukladno propozicijama KEA-CRO, dužni su se predstaviti sa Izlagačkim programom prvom polovinom studenog tekuće godine u sklopu INTERSTAS/Međunarodne smotre turizma, filma, krajobraza. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 15. prosinca te tekuće godine, Izvršni Direktorij KEA-CRO obznanjuje nominaciju po jednog hrvatskog grada/mjesta/sela/centra u natjecanju za GOLODEN FLOWER AWARDS – MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET i „dr Lucija Čikeš“ za slijedeću godinu.

 

KEA - CRO program temelji se na međunarodnom programu u 6 glavnih razmatranja:
1. svijesti onih koji su zaduženi za naše gradove/mjesta/sela, izabrani ili drugi, od važnosti za prirodu te o zahtjevima
okoliša/ekološkog pristupa.
2. planirani pristup poboljšanju kvalitete života stanovnika gradova i sela.
3. poticanju ljudi svih dobnih struktura, posebice predškolske i školske djece da postanu aktivni sudionici brige o okolišu
te kulturi življenja
4. poticanje svijesti te edukacijskih i obrazovnih inicijativa koje će povećati poštovanje prema kvalitetnim akcijama.
5. važna uloga u obrazovanju, obučavanju i odgovarajućim tekućim informiranjima
6. važnosti dobro strukturirane komunikacijske politike.

 

INTERNATIONAL GOLDEN FLOWER AWARD - MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET pod sloganom „HRVATSKA, S KRAJOBRAZOM ZA MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET – Ljudi, biljke, i ponos... rastu zajedno”, je jedan od najboljih mogućih načina promocije ovog programa, a u cilju promoviranja zelenijeg i što ugodnijeg okoliša te kvalitete života u gradovima, mjestima/selima kako bi se promovirali i unapređivali međusobni kontakti među učesnicima, pritom omogućavajući razmjenu međunarodnih iskustava među članicama asocijacije, baziranim na priznatim referancama i svjetskim standardima.

 

Kvaliteta života i ekonomski razvoj idu ruku uz ruku. KEA - CRO želi poticati i hrabriti lokalne vlasti, velike ili male, da očuvanjem okoliša, kao bitnoj komponenti, poboljšaju kvalitetu života stanovnika. KEA - CRO program cilja na ispunjenje nada građana i ide u susret njihovim ekološkim, društvenim i ekonomskim potrebama. Unapređujući stalni razvoj, potiče sve akcije koje se važne za povećanje javne svijesti, edukacije u svezi očuvanja okoliša i komunikacije, pridonoseći održivom razvitku i kako bi se na taj način održala visoka kvaliteta života i krajolika. Povećava svijest, a posebno se ističe i edukacijski utjecaj, to će imati važnu ulogu u formiranju stavova stanovništva i njihovih posjetitelja podjednako. Komunikacija u svim svojim manifestacijama je presudna za uspjeh programa. Nadalje asocijacija ima cilj povećati ulogu hortikulture, turizma i okoliša, zaštite ruralnog i urbanog ambijenta, koji su glavne karakteristike natjecanja za Golden Flower Awards – Međunarodni Zlatni Cvijet.
Glavni cilj KEA-CRO su društveni i kulturološki razvitak kako bi se poboljšala kvaliteta življenja.

 

Kriteriji po kojima Nacionalni žiri KEA-CRO ocjenjuje razinu uspjeha kod hrvatskih kandidiranih gradova/mjesta/sela,centara, istovjetni su sa programom međunarodnih cvijetnih/krajobraznih asocijacija AEFP, CiB:

KEA – CRO / NATJECANJE za International Golden Flower Award - Međunarodni Zlatni Cvijet, temelji se na četiri kriterija:

I Kriteriji kvalitete

- kvaliteta zelenih površina i parkova, u smislu planiranja i poboljšavanja
- kvaliteta stalnog i godišnjeg sađenja
- korist od koordinacija tonova, te veza sa zgradama
- korištenje prirodnih karakteristika i veza sa okruženjem pejzaža
- ekološke osnove za sađenje i zelenjenje

II Kriteriji truda i uključenosti

- trud lokalnih vlasti
- sudjelovanje lokalnih poduzeća ( hotela, restorana, prodavaonica, tvornica…)
- trud za suradnju, gdje ljudi iz zajednice ili grupe ljudi rade zajedno
- sudjelovanje pojedinaca ( kuće, vrtovi, balkoni )

III Sveukupni kriterij utiska

- dokazi o viziji (planu ili strukturi) za zelenjenje grada
- čistoća grada
- kvaliteta stvorene okoline – trgovi, ulice, zgrade, ulični objekti…

IV Obrazovanje

- obrazovanje i obuka
- komunikacija
- u vezi s lokalnim vlastima, poseban naglasak se može staviti na određeni set kriterija za dani period.