KEA - CRO u brojkama

Protekla godina

Prikaz sa 19. KEA – CRO 2021.

URUČENJE NAGRADA LAUREATIMA '2020
Predloženih 15, Kandidiranih 9, Nominiranih 3, laureat 1
Nakon predstavljanja nominiranih
i obavljene procedure sukladno propozicijama,
Direktorij KEA-CRO za službenog hrvatskog kandidata
U natjecanju za MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET – CiB 2020., odabrao je:
Grad KAŠTELA

POSEBNA NAGRADA "DR: LUCIJA ČIKEŠ"
Predloženih 11, Kandidirana 7, Nominiran 4, 1 laureat
Odlukom direktorija KEA-CRO dobitnik je:
Edit LEMAL,
ravnateljica CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „IVAN ŠTARK“, Osijek