Select your language

ficalis logo

Select your language

KEA - CRO u brojkama

20. KEA – CRO 2022.
Cvijetno/krajobrazno natjecanje za
MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET & POSEBNU NAGRADU “DR. LUCIJA ČIKEŠ”
PRISPJELI, NOMINIRANI NAGRAĐENI LAUREATI '2022
Sukladno pravilniku, propozicijama, i proceduri o prijavama, kandidaturi, nominaciji, odabiru Laureata,
Međunarodno cvijetno/krajobrazno povjerenstvo,
iz 7 zemalja svijeta, od 17. Prijava, odabralo je 9. Kandidata, od toga 5. Nominiralo .
Direktorij KEA-CRO, svojom odlukom odabrao je 2. Laureata
Laureati - Dobitnci ‘2022 su;
“ZLATNI CEKIN” Slavonski Brod
Centar za rehabilitaciju i odgoj djece u razvoju
Slavonski Brod, Hrvatska
&
Mrs HAIYUN WANG
Novinarka, publicistkinja voditeljica “Wiser”Livingwith Siss Wang”
Toronto, Kanada,