Select your language

ficalis logo

Select your language

Interstas u brojkama

29. INTERSTAS ‘2022.
Međunarodni festival turizma, turističkog filma, krajobraza
-  Međunarodni klub zaslužnih za turizam.
Pet različitih kategorija, iz 35 zemalja svijeta, 98 prijavljenih, 72 kandidiranih,
37 nominiranih, 19 odabranih laureata
13 individualnih nagrada, 5 kolektivnih nagrada i 1 certifikat
U okviru Radionica, Okruglog stola, Dodjele nagrada  -  predstavljeni su;
LAUREATI '2022
DOBITNICI MEĐUNARODNIH TURISTIČKIH NAGRADA
- CERTIFIKAT KEA-CRO za CiB
- POSEBNA NAGRADA "Dr. Lucija Čikeš"
- "ZLATNI INTERSTAS '2022
- „POVELJA F.E.S.T. '2022“
- "POSEBNA PRIZNANJA ZA 29. INTERSTAS '2022"