Select your language

ficalis logo

Select your language

ITF 'CRO - statut

I. NAZIV I ČLANSTVO, VLASNIŠTVO/ORGANIZACIJA I SJEDIŠTE, POČASNA I UPRAVNA TIJELA

 

Članak 1.

Naziv: ITF’CRO/Međunarodni festival turističkog filma, u engleskom prijevodu: International Tourfilm Festival, kratica: ITF'CRO. U daljnjem tekstu Festival. Član: I.T.C.O. Međunarodne federacije festivala turističkih filmova, Rim, Italija.

 

Članak 2.

Autor, osnivač i vlasnik Festivala: Vojko PLEŠTINA, predsjednik Uprave FIS CALIS d.o.o. Split i predsjednik ITCO/Svjetska federacija festivala turističkog filma. Organizator: FIS CALIS d.o.o. Split – hrvatski turistički promotivni centar, HR - 21000 Split, Vukovarska 6, Tel/fax++385/21/344-255, tel.: ++385/21/344-048, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; www.fiscalis.hr.

 

Članak 3.

Počasna tijela: Počasni odbor. Festivalsko Vijeće. Počasni predsjednik g. Tijani Haddad, Predsjednik FIJET-a / Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu.

 

Članak 4.

Upravna tijela: Direktorij festivala, Izbornik, Selekcijska komisija, Međunarodni stručni ocjenjivački sud, Programski savjet, po potrebi i druga tijela.

 

II. ODRŽAVANJE FESTIVALA

 

Članak 5.

ITF ‘CRO/ Međunarodni festival turističkog filma, održava se u studenom.

 

Članak 6.

ITF’CRO / Međunarodni festival turističkog filma, čine:
1. natjecanje filmova, video filmova, TV spotova, dokumentarnih i komercijalnih programa, multimedijske prezentacije CD – ROM + WEB SITES, te nagrađivanje istih
2. prikazivanje filmova, video programa, TV Spotova, Internet spotova kabelske televizije i posebnih turističkih kanala širem gledateljstvu, u informativnoj selekciji i retrospektivi.
3. Turistički Workshop, Manifestacija(Komercijalne prezentacije, Okrugli stolovi, razgovori sa stručnjacima u turizmu, filmskim redateljima, producentima, novinarima, specijalne izložbe, izložbe grafi čkih izdanja, plakata, fotografi ja, turistički burzovni susreti, komercijalna ugovaranja, i dr.)

 

Članak 7.

Direkcija Festivala određuje: dvorane u kojima će se odvijati projekcije filmova, te ostala prateća festivalska događanja; burza, Workshop, radionice, stručni-znanstveni skupovi, izložbe i dr...

 

III. UVJETI SUDJELOVANJA

 

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na ITF’ CRO imaju sve pravne i fizičke osobe iz zemlje i inozemstva bez ograničenja.

 

Članak 9.

Na Festivalu se mogu prijaviti:
1. Filmovi, video-spotovi, reportažni filmovi, dokumentarni, trik-filmovi, TV-spotovi i komercijalne filmske prezentacije, u jednom od slijedećih formata: DVD, web stranice.
2. filmovi koji nisu stariji od dvije godine
3. filmovi koji ne traju dulje od 50 minuta
4. filmovi koji su u turističkoj funkciji i predstavljaju: turističku promidžbu, kulturni turizam, svjetsku zaštićenu kulturnu i povijesnu baštinu, sportski turizam, ambijent i prirodne ljepote, ljepote mora i mogućnosti turizma, etnografi ja, ekologija, mogućnosti i pogodnosti zdravstvenog turizma, filmovi o antropološkim, etničkim, folklornim i običajnim karakteristikama, filmovi o vjerskom turizmu, filmovi turističke fantastike, animirani turistički filmovi te putopisni filmovi dokumentarnog i naučno istraživačkog tipa.

 

Članak 10.

Svi filmovi dijele se u tri grupacije:
- Grupacija A, Film/Video/ DVD – film/program do 50 minuta
- Grupacija B, TV spotovi i kratki filmovi do 5 minuta
- Grupacija C, web stranice

 

Članak 11.

Svi filmovi koji se pojavljuju na jeziku zemlje u kojoj su proizvedeni preporuča se da budu titlovani ili sinkronizirani na jednom od festivalskih jezika(hrvatski, engleski).

 

Članak 12.

Sudionici koji prijavljuju filmove na Festival dužni su:
1. Prijaviti svaki film, videoprogram, TV spot, kratki film, na posebnoj festivalskoj prijavnici 2. za svaki prijavljeni film, videospot, kratki film, treba dostaviti točne podatke, kratak sadržaj, dijalog listu na jednom od festivalskih jezika (hrvatski, engleski) i fotografiju (dijaslajd, disketu, poster)
3. dostaviti potvrdu o plaćanju kotizacije za sudjelovanje.

 

Članak 13.

Prijavitelj ispunjava formular za svaki prijavljeni film. Podaci iz prethodnog članka i DVD Kopije filmova dostavljaju se na adresu Direkcije Festivala: FIS CALIS Split, Vukovarska 6, 21 000 Split, Hrvatska. Prvi Rok podnošenja prijava za selekciju je 15. srpnja, a krajnji rok je 15. rujan za tekuću godinu.

 

Članak 14.

Svaki sudionik dužan je platiti kotizaciju za sudjelovanje na Festivalu i to:
- hrvatski prijavitelj za grupaciju: A & B/ 95 EUR C/ 58 EUR Hrvatski prijavitelj plaćanje vrši u Kn po prodajnom tečaju HNB na dan uplate, za FIS CALIS d.o.o. Split, na račun, IBAN: HR 1024070001100618909. Devizni račun: OTP banka d.o.o. SWIFT: HR 10240700011618909 OTPVHR2X (PDV nije uračunat u cijenu kotizacije). Na uplati treba upisati ime prijavitelja, sa naznakom za ITF'CRO. Rok uplate kotizacije je 15. rujan tekuće godine.

 

Članak 15.

Troškove dostave filmova i video kopija na Festival, kao i troškove boravka za vrijeme održavanja Festivala snose sudionici.

 

Članak 16.

Direkcija Festivala se obvezuje:
1. na traženje prijavitelja vratiti originale filmova, prispjele na DVD u roku od 90 dana od dana završetka Festivala, na teret prijavitelja.
2. na traženje prijavitelja (ukoliko je film nagrađen na Festivalu, a dobitnik nije nazočan svečanosti dodjele nagrada) Direkcija Festivala će nagradu dostaviti tražitelju na njegov račun.
3. kopije, i nevraćene originale svih filmova prispjelih na Festival, zadržati za arhivske potrebe.
4. čuvati i pravilno rukovati kopijama ili originalima filmova, video programa, DVD.

 

Članak 17.

Vlasnik Festivala zadržava pravo da, bez naknade vlasniku ili autoru filma, originale nagrađenih filmova i video programa sa Festivala umnoži i distribuira u propagandno-kulturološke, promotivne ili informativne svrhe, te da ih prikaže u cijelosti ili u dijelovima na domaćim i stranim TV postajama i drugim medijima.

 

Članak 18.

Turistički Workshop, prezentacije i druge manifestacije u okviru ITF’ CRO, mogu prirediti turističke zajednice, lokalne, regionalne i nacionalne, državne turističke asocijacije, ministarstva turizma, državna veleposlanstva, trgovinske asocijacije, gospodarske komore i druge asocijacije, touroperatori, hotelijeri, turističke agencije, televizijske i producentske kuće, pojedinci i drugi zainteresirani u cilju turističke propagande.

 

Članak 19.

Troškove nastupa na Workshopu, organizacije izložbi, prezentacija i drugih manifestacija tijekom trajanja Festivala na ITF’ CRO, snosi korisnik (naručilac), koji je dužan platiti Direkciji festivala naknadu za pravo izlaganja. Visina naknade ovisi o veličini zakupljenog prostora, sadržaja i značaja manifestacije, a ugovara se između Direkcije Festivala(direktora) i korisnika. Međusobni odnosi uređuju se posebnim ugovorom - prijavnicom.

 

IV. NAGRADE

 

Članak 20.

Prethodni pregled svih prijavljenih filmova/spotova po grupama, selekciju i utvrđivanje zvanične natjecateljske liste Festivala obaviti će Selekcijska komisija, imenovana od strane Direkcije festivala.

 

Članak 21.

Direkcija Festivala zadržava pravo da filmove i video programe ukoliko sadržajem ili tehničkom kvalitetom ne odgovaraju uvjetima Festivala, ne prikaže na Festivalu. Za sve filmove koji ne uđu u selekciju Direkcija odobrava povrat od 40% ukupnog iznosa uplaćene kotizacije.

 

Članak 22.

Pregled i nagrađivanje filmova, video programa, TV spotova, u zvaničnoj konkurenciji obaviti će Međunarodni stručni žiri, imenovan od strane Direkcije Festivala. Žiri je sastavljen od Filmskih i televizijskih redatelja, turističkih i filmskih kritičara novinara, specijalista u turizmu. Oni koji se natječu u produkciji filmova i spotova, a koji su uvršteni za natjecanje nisu u mogućnosti biti članovima Međunarodnog žirija.

 

Članak 23.

Svaki sudionik kao autor odgovoran je za sadržaj njegovog rada i za moguće probleme kod umnožavanja. Kod korištenja autorovog rada po ovim pravilima autor pridržava sva prava i zato Direkcija Festivala ne snosi odgovornost trećoj pravnoj osobi.

 

Članak 24.

Na Međunarodnom festivalu turističkog filma – ITF’CRO, predviđene su slijedeće nagrade i priznanja.
Izvan konkurencije, Direktorij festivala dodjeljuje:
24 a/ Posebno priznanje, producentima, za najbolju ukupnu selekciju.
24 b/ Posebno priznanje, autorima, filmovima, producentima,
Izvan konkurencije, Međunarodni žiri festivala dodjeljuje:
24 c/ Posebno priznanje, autorima, filmovima, producentima,
U službenoj konkurenciji, Međunarodni žiri festivala dodjeljuje:
24 d1/ Posebna Diploma, Veleposlanstvu / Konzulatu zemlje akreditirane u Hrvatskoj, za
najbolju prijavljenu selekciju filmova,
24d2/ Posebna Diploma, za najbolji film/spot pred. u novoj multimedijalnoj tehnici
24 d3/ Posebna Diploma, za najbolji hrvatski ekološki turistički film festivala,
24 d4/ Posebna Diploma, producentu za najbolji film/spot
24 e1/ Diploma autoru/ima, za najbolju montažu,
24 e2/ Diploma autoru/ima, za najbolju glazbu,
24 e3/ Diploma autoru/ima, za najbolju kameru,
24 e4/ Diploma autoru/ima, za najbolji scenarij,
24 e5/ Diploma autoru , za najbolji redateljski rad,
24 e6/ Diploma, producentu za najbolji turistički-cvijetni film Europe,
24 f1/ Trofej ”Baldo Čupić” - autoru, producentu, za najbolji ”hrvatski nacionalni turistički film”,
24 f2/ Trofej ”Dujam” - producentu, za najbolji turistički-promotivni film do 15m.
24 g/ GRAND PRIX – ITF'CRO – za najbolji film festivala, Također se mogu podijeliti i posebne nagrade za film/spot sa izvanrednim sadržajem ili umjetničkim ili tehničkim vrijednostima te specijalna nagrada publike, sukladno odluci Direktorija Festivala.

 

Članak 25.

Prijaviteljima svih Filmova, nominiranih i prikazanih na festivalu, biti će dodijeljene ZAHVALNICE - ITF’CRO, za sudjelovanje na Festivalu.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Filmovi će biti prezentirani po redu i programu kojeg odredi Direkcija Festivala.

 

Članak 27.

Materijal da bi bio prihvaćen od strane Festivala za sudjelovanje mora biti u odličnom stanju i pripremljen za projekciju. Direkcija Festivala će izuzeti one filmove koji ne poštuju pravila ili one koji su po njihovom mišljenju umjetnički i tehnički neadekvatni.

 

Članak 28.

Sve kutije i futrole materijala moraju biti uredno označene i to: naslov filma, producent, vrijeme trajanja, glazbeni sustav. Prijavitelji moraju također poslati slajdove ili fotografije iz filma sa kratkim sadržajem. Direkcija Festivala osigurava filmove za vrijeme trajanja Festivala, a ne snosi odgovornost za ikakvu štetu počinjenu prilikom isporuke te samim događajem povratka filma koji će biti poslan na adrese navedene na prijavnicama.

 

Članak 29.

Tumačenje ovog Statuta daje Direkcija Festivala.

 

Članak 30.

Ovaj Statut je stupio na snagu datumom upisa FIS CALIS d.o.o. u registar Trgovačkog suda u Splitu. Za sve odnose koji ovim Statutom nisu određeni, a odnose se na održavanje, uvjete i učešće i nagrade Festivala, rješava Festivalsko vijeće i Direkcija Festivala. Prihvaćanjem sudjelovanja na ITF’ CRO, sudionik se obvezuje poštovati pravila iznesena u ovom Statutu.